HRÜ-HADYEK’e Başvuru


a) HRÜ-HADYEK'e başvuru için DilekçeBaşvuru Formu, Taahhütname ve Kontrol Listesi araştırmanın yürütücüsü tarafından doldurulur.

b) Etik Kurul başvuruları “Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu’nun doldurularak Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği’ne teslimi ile gerçekleştirilir.  

Düzenlenen belgeler elektronik olarak da Etik Kurul Başkanlığının hruhadyek@harran.edu.tr adresine gönderilir. 

Yukarıda belirtilen dilekçe ve formların (ıslak imzalı şekilde ve elektronik ortamda) Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu sekreterliğine ulaşmasını takiben proje değerlendirmeye alınır.

c) Başvuruların, tez çalışmalarında “Yürütücü” sıfatıyla “Danışman Öğretim Üyesi” tarafından, diğer araştırma projelerinde ise doktoralı veya eşdeğer dereceye sahip öğretim elemanı statüsündeki “Araştırma Yürütücüsü” tarafından yapılması gereklidir.

ç)
Etik Kurul Sekreteri, usulüne uygun olarak yapıldığı saptanan başvuruları kayıt altına alır.

Bütün başvurular ve alınan kararlar, tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır.
Kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.
 

 
 
HRÜ-HADYEK BAŞVURU FORMLARI
 
. BAŞVURU DİLEKÇESİ
HRU-
DENEY  HAYVANI  KULLANILACAK  ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
· HRU-HADYEK  TAAHÜTNAME
. BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ


 

İLETİŞİM

Adres : Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası, Eyyubiye Yerleşkesi / Şanlıurfa
Tlf : 0553 241 94 33
E-mail: hruhadyek@harran.edu.tr