• Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
  • İlgili Başvuru Formu (bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır),
  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası,
  • Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalar için;  13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” gereği hayvanlara bir prosedür uygulanacak ise ilgili Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış izin belgesi,
  • Klinik çalışmalar için yapılacak başvurularda hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu örneği,
  • Çalışmanın yapılacağı ruhsatlı birimden, çalışmanın ilgili birimde yapılmasının kabul edildiğine dair izin belgesi,
  • Harran Üniversitesi personeli olmayanların, Harran Üniversitesinde yapacakları çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi gerekmektedir.
  • Proje yöneticisi tarafından onaylanmış Başvuru Dosyası Kontrol Listesi.

İLETİŞİM

Adres : Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası, Eyyubiye Yerleşkesi / Şanlıurfa
Tlf : 0553 241 94 33
E-mail: hruhadyek@harran.edu.tr