• Başvuru formları doldurulurken birinci, ikinci ve son sayfalarda ilgili yerler araştırma yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.
  • Başvuru formu sonunda yer alan “Taahhütname” bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır.
  • Araştırmada kullanılacak deney hayvanlarının temin edileceği birim sorumlusundan hayvan teminine yönelik olarak  “olur” alınması gerekmektedir.
  • Deney hayvanının barındırılacağı deney hayvanı prosedür odası veya deney hayvanı araştırma laboratuvarı sorumlusundan  çalışmanın ilgili birimde yapılabileceğine dair izin alınmalıdır.
  • Süre uzatma ve diğer bütün taleplerde geçerli bir gerekçe beyan edilmelidir.
  • Başvurular,  kapalı zarf içerisinde “GİZLİ” gizlilik derecesinde elden yapılmalıdır.
  • Etik Kurulumuzdan onay alıp Harran Üniversitesi BAP, TÜBİTAK ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.

İLETİŞİM

Adres : Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası, Eyyubiye Yerleşkesi / Şanlıurfa
Tlf : 0553 241 94 33
E-mail: hruhadyek@harran.edu.tr

KURS BİLGİLERİ

II. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

KAYIT FORMU

Programa katılmak isteyen katılımcıların kayıt formunu doldurarak ekleri (Diploma / Öğrenci Belgesi, Kimlik, Banka Dekontu) ile birlikte hruhadyek@harran.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.