HRÜ-HADYEK’e Başvuru


a) HRÜ-HADYEK Başvuru Formu ve Taahhütname araştırmanın yürütücüsü tarafından doldurulur.

b) Etik Kurul başvuruları “Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu’nun doldurularak Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği’ne teslimi ile gerçekleştirilir.  

Düzenlenen belgeler elektronik olarak da Etik Kurul Başkanlığının hruhadyek@harran.edu.tr adresine gönderilir. 

Her iki formun Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu sekreterliğine ulaşmasını takiben proje değerlendirmeye alınır.

c) Başvuruların, tez çalışmalarında “Yürütücü” sıfatıyla “Danışman Öğretim Üyesi” tarafından, diğer araştırma projelerinde ise doktoralı veya eşdeğer dereceye sahip öğretim elemanı statüsündeki “Araştırma Yürütücüsü” tarafından yapılması gereklidir.

ç) Etik Kurul Sekreteri, usulüne uygun olarak yapıldığı saptanan başvuruları kayıt altına alır.

Bütün başvurular ve alınan kararlar, tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır.
Kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.
 

 
 
HRÜ-HADYEK BAŞVURU FORMLARI
 
· HRU-DENEY  HAYVANI  KULLANILACAK  ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
· HRU-HADYEK  TAAHÜTNAME


 

İLETİŞİM

Adres : Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası, Eyyubiye Yerleşkesi / Şanlıurfa
Tlf : 0.414.318 3859